Geplaatst door op 20 mrt 2021 | 0 reacties

Click here to read this text in English.

Mogen wij ons even (opnieuw) voorstellen?

Onze laatste reguliere nieuwsbrief – die van afgelopen december – droeg de titel “De Blik Op Vooruit”. Dat ging vooral over het bizarre coronajaar 2020 en ieders hoop dat 2021 anders zou worden. Daar gaat deze ingelaste nieuwsbrief ook over. Maar niet met betrekking tot dat virus. Want ondanks dat 2020 in de webshop ons drukste en beste jaar tot nu toe was hebben we achter de schermen ook heel hard aan iets spectaculairs gewerkt. Althans, dat vinden we zelf. En nu is het tijd om te vetellen waar we mee bezig zijn geweest: hierbij stellen we met het grootst mogelijke plezier onze geheel vernieuwde website aan je voor.

art's excellence 2.0 - homepage

Historie

Het is bijna op de kop af 8 jaar geleden (het was – serieus echt waar – 1 april 2013) dat art’s excellence de stenen winkel in Zevenbergen van de hand deed en ervoor koos om volledig ‘online’ te gaan werken. In eerste instantie richtten we ons op de Nederlandse en Belgische markt, vooral omdat onze vast klanten uit het ‘stenen tijdperk’ daar vandaan kwamen, maar amper een jaar later wisten klanten uit de hele EU ons te vinden. En het ging als met de rimpels van een steen in de vijver, we maakten een jaar later ook golven buiten Europa; van Canada tot Hong Kong en van Israël tot Japan. En die groei was en is prachtig, maar omdat we er min of meer door gedwongen werden om tweetalig te gaan werken dwong het ons óók tot nadenken over óf en hóé we dat binnen onze ‘oude’ website konden inpassen. Daaruit trokken we al snel de conclusie dat het hoog tijd was geworden voor een grondige make-over. Maar als we zeggen ‘grondig’ dan bedoelen we ook ‘grondig’. Als in: ruim een jaar werk.

overview

art’s excellence 2.0

Want welbeschouwd is de nieuwe website eigenlijk geen make-over. Het is geen uitbouw van het bestaande frame, geen dakkapel op de zolderverdieping, geen extra likje verf hier en daar. Nee, de nieuwe website is echt volledig vanaf niets opgebouwd. Alleen zo konden we hem helemaal naar onze hand zetten, met technologie en functionaliteit van nu. En vooruit, óók een compleet nieuwe garderobe. Maar het is vooral de ‘user-experience’ die centraal heeft gestaan bij het ontwerp. De nieuwe webwinkel is, zoals dat heet, volledig ‘responsive’. Dat betekent dat hij op de tablet en de smartphone hetzelfde werkt als in de browser op je computer. Geen verrassingen meer qua layout en navigatie. Ook nieuw is dat onze klanten voortaan reviews over producten kunnen achterlaten op de productpagina’s. Je kunt tegenwoordig eigenlijk niet meer zonder, al houden we wel een oogje in het zeil om ervoor te zorgen dat het allemaal to-the-point blijft.

search

Volledige integratie

De meest in het oog springende verandering is volgens ons dat we de Blog, die sinds 2013 een min of meer los bestaan leidde, volledig in de nieuwe site hebben geïntegreerd. Geen tweedeling meer tussen publicaties en winkel. De inhoud van de redactionele artikelen blijft uiteraard net zo onafhankelijk als je gewend was, maar je kunt nu wel gemakkelijker switchen. En vanaf nu wordt álle content tweetalig gepubliceerd. Niet alleen de productinformatie – wat natuurlijk essentieel is – maar ook de nieuwsberichten, productintroducties, hardware- en muziekrecensies, de achtergrondartikelen én de zeepkist-tirades van Max in de niet vaak (genoeg) verschijnende, maar hoog gewaardeerde ‘to the MAX’ columns. En de nieuwsbrief dus.

Schrik dus niet als je de komende tijd op een een totaal nieuwe website terechtkomt wanneer je art’s excellence bezoekt. We zijn niet gekaapt (je hoort zoveel enge verhalen tegenwoordig) en óók niet overgenomen door een nieuwe eigenaar. Kijk gerust rond en geniet, we zijn er zelf alvast heel blij mee. Heb je vragen of zie je dingen die niet goed gaan? Of wil je gewoon vertellen wat je ervan vindt? Schroom dan niet om contact op te nemen via info@artsexcellence.com.

Arthur, Kees Jan en Max, het team van art’s excellence

art's excellence blog

Allow us to (re)introduce ourselves

Our most recent regular newsletter – the one we published last December – was titled “Looking Forward”. That was mostly about the bizarre corona year of 2020 and everyone’s hopes for 2021 to be different. That’s what this extra newsletter is about, too. But not regarding the virus. For even though 2020 was the busiest and best year yet in our webshop, behind the scenes we were also secretly working on something spectacular. At least, we think so. And now it’s time to tell you what we’ve been up to: we are very excited to introduce you our completely redesigned website.

History

It’s almost exactly 8 years ago (it was – really, seriously – April 1, 2013) that art’s excellence made the move from its brick-and-mortar store in Zevenbergen to working entirely ‘online. Initially, we focused on the Dutch and Belgian markets, mainly because that’s where our ‘stone age’ regulars came from, but barely a year later, customers from all over the EU knew how to find us. And like the ripples from a stone in the pond, a year later we were also making waves outside of Europe; from Canada to Hong Kong and from Israel to Japan. That growth was – and is – wonderful, but it more or less forced us to start working bilingually, so it also forced us to reflect on if and how we could incorporate that into our ‘old’ website. We quickly concluded that it was time for a thorough makeover. And when we say ‘thorough’, we also mean ‘thorough’. As in more than a year’s work.

new products

art’s excellence 2.0

Because all things considered, the new website is not really a makeover. It is not an expansion of the existing frame, not a dormer in the attic, not just an extra lick of paint here and there. No, the new website was built completely from scratch. This was the only way we could tailor it to our needs, with today’s technology and functionality. And yes, also a completely new wardrobe. But it’s mainly the ‘user-experience’ that has been at the core of the design. The new webshop is, as they say, fully responsive. This means that it works the same on tablets and smartphones as it does in the browser on your computer. No more surprises when it comes to layout and navigation. Another new feature is that our customers can now leave reviews on the product pages. You basically can’t do without them these days, although we will keep an eye on it to make sure it all stays to-the-point.

crystalconnect

Full integration

The most notable change, however, in our opinion, is that we have fully integrated the Blog (that led a more or less separate existence since 2013) into the new site. No more separation between the Publication and Shop. The content of the editorial articles will of course remain as independent as you are used to, but you can now switch more easily. And from now on, all content will be published entirely bilingually. Not just the product information – which is essential – but news items, product introductions, hardware and music reviews, background articles, and Max’s soapbox tirades in the infrequent but highly appreciated ‘to the MAX’ columns as well. And the newsletter.

So don’t be alarmed if you find yourself on a new website when you visit art’s excellence in the near future. We have not been hijacked (there are so many scary stories these days) nor have we been taken over by a new owner. Please feel free to look around and enjoy it, we are very pleased with it. Do you have questions or do you see things that are not working properly? Or do you just want to share your opinion? Do not hesitate to contact us via info@artsexcellence.com.

Arthur, Kees Jan, and Max, team art’s excellence

art's excellence 2.0 - the team

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.