Geplaatst door op 11 feb 2021 | 0 reacties

Click here to read this text in English.

Bassocontinuo Ultra Feet ontkoppeling

Nieuw in ons assortiment

Bassocontinuo, de Italiaanse fabrikant van luxueuze high-end hifimeubels, brengt met de Ultra Feet een product op de markt dat inspeelt op een interessante trend in de audiofiele muziekbeleving: ontkoppelen in plaats van koppelen. Deze Ultra Feet zijn per direct in onze webshop te vinden.

Bassocontinuo Level 3 pucks

Bassocontinuo

Bassocontinuo, gevestigd in Noord-Italië, levert sinds 2008 hoogwaardige hifimeubels die op wetenschappelijke wijze het probleem van ongewenste vibraties in hifi-apparatuur aanpakken. Daardoor staan je apparaten er niet alleen mooier bij, maar klinken ze ook beter. Met de aanwezige kennis – en met de hulp van een in vibraties gespecialiseerd wetenschappelijk laboratorium én de Polytechnische Universiteit van Milaan, werd een eigen systeem ontwikkeld dat inspeelt op een trend die sterk in opkomst is binnen de high-end audio. Lange tijd werd aangenomen dat je afspeelapparatuur en versterkers zoveel mogelijk moest koppelen (bijvoorbeeld met spikes). In veel gevallen bleek ontkoppelen (bijvoorbeeld met verschillende soorten rubber) echter beter te werken. Recent onderzoek heeft aangetoond dat ontkoppeling die zich beperkt tot een afgebakende gewichtsklasse het allerbéste werkt.

Ultra Feet

De vier modellen Ultra Feet van Bassocontinuo maken deel uit van verschillende series hifimeubels in het Bassocontinuo assortiment, en worden verkocht als set. De combinatie met de meubels uit de betreffende serie is optimaal, maar de Ultra Feet kunnen uiteraard ook uitstekend met meubels van andere merken gebruikt worden. Het is de bedoeling dat je de complete set gebruikt onder een bronapparaat of versterker. Hun gewichtsklasse is namelijk berekend op basis van vier stuks.

Bassocontinuo Ultra Feet pucks

De Ultra Feet bestaan uit twee metalen schijven waarvan de bovenste met een rand over de onderste valt. Aan de onder- en bovenkant van de Ultra Feet zitten schijven van een speciaal polymeer die de ontkoppeling verzorgen. Voor de duurdere modellen wordt het zeer geavanceerde materiaal Technogel® gebruikt, momenteel het beste vloeibaar/vaste materiaal op de markt. Onder druk gedraagt het materiaal zich vergelijkbaar met een vloeistof, maar het blijft vast. Het heeft ook een zeer sterk vormgeheugen, waardoor de werking op lange termijn gegarandeerd is.

Bassocontinuo Ultra Feet Level 2

De Ultra Feet level 2 maken deel uit van de Classic Line en zijn bedoeld voor apparaten van 0,1 tot 10 kilo. Ze zijn herkenbaar aan de zilveren ring rond de onderste metalen schijf.

Bassocontinuo Ultra Feet Level 3

De Ultra Feet level 3 maken deel uit van de Reference Line en zijn bedoeld voor apparaten van 10,1 tot 20 kilo. Ze zijn herkenbaar aan de rode ring rond de onderste metalen schijf.

Bassocontinuo Ultra Feet Level 4

De Ultra Feet level 4 maken deel uit van de Revolution Line en zijn bedoeld voor apparaten van 20,1 tot 40 kilo. Ze zijn herkenbaar aan de goudkleurige ring rond de onderste metalen schijf.

Bassocontinuo Ultra Feet Level 5

De Ultra Feet level 5 maken deel uit van de Ultimate Line en zijn bedoeld voor apparaten van 40,1 tot 80 kilo. Ze zijn herkenbaar aan de zwarte ring rond de onderste metalen schijf.

Bassocontinuo Ultra Feet Level 5 package

Bassocontinuo Ultra Feet decoupling

New in our collection

Bassocontinuo, the Italian manufacturer of luxury high-end hi-fi furniture, is launching its new Ultra Feet, a product that is tapping into an interesting trend in the audiophile world: decoupling instead of coupling. You can find these Ultra Feet in our webshop as of today.

Bassocontinuo

Bassocontinuo, based in northern Italy, has been offering high-quality hi-fi furniture since 2008. Their furniture takes a science-based approach to the problem of unwanted vibrations in hi-fi equipment. As a result, your devices will not only look nicer but also sound better. With the available knowledge – and with the help of a scientific laboratory specialised in vibrations and the Polytechnic University of Milan, a proprietary product was developed that capitalises on a trend that is gaining momentum in high-end audio. For a long time, it was assumed that source devices and amplifiers should be coupled as much as possible (for example with spikes). In many cases, however, decoupling (for example with different types of rubber) proved to work better. Recent research has shown that decoupling that is limited to a limited weight class works best.

Ultra Feet

Bassocontinuo’s four models of Ultra Feet are part of different series of hi-fi furniture in the Bassocontinuo portfolio and are sold as a set. Combining them with the furniture from the corresponding series will yield the best results, but of course, the Ultra Feet can also be used with furniture from other brands. You should use the complete set under a source unit or amplifier. That is because their weight class has been calculated with four units in mind.

Bassocontinuo Ultra Feet levels

The Ultra Feet consist of two metal discs, with the upper one covering part of the lower one. The bottom and top of the Ultra Feet are fitted with discs made of a special polymer that provides decoupling. The more expensive models feature the highly advanced material Technogel®, which is currently the best liquid/solid material on the market. When compressed, the material behaves in a similar way to a liquid, but it will remain solid. It also has very strong shape memory, ensuring long-term effectiveness.

Bassocontinuo Ultra Feet Level 2

The Ultra Feet level 2 are part of the Classic Line and are designed for devices ranging from 0.1 to 10 kilograms. They can be recognised by the silver ring around the lower metal disc.

Bassocontinuo Ultra Feet Level 3

The Ultra Feet level 3 are part of the Reference Line and are designed for devices ranging from 10.1 to 20 kilograms. They can be recognised by the red ring around the lower metal disc.

Bassocontinuo Ultra Feet Level 4

The Ultra Feet level 4 are part of the Revolution Line and are designed for devices ranging from 20.1 to 40 kilograms. They can be recognised by the gold-coloured ring around the lower metal disc.

Bassocontinuo Ultra Feet Level 5

The Ultra Feet level 5 are part of the Ultimate Line and are designed for devices ranging from 40.1 to 80 kilograms. They can be recognised by the black ring around the lower metal disc.

Music System

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.